Banenzwemmen

Beschikbare plekken op dinsdag 22 juni 2021

Banenzwemmen  07:00 – 07:450 vrije plekken
Banenzwemmen  07:45 – 08:302 vrije plekken
Banenzwemmen  10:00 – 10:450 vrije plekken
Banenzwemmen  12:00 – 12:453 vrije plekken
Banenzwemmen  12:45 – 13:303 vrije plekken
Banenzwemmen  13:30 – 14:152 vrije plekken
Banenzwemmen  14:15 – 15:003 vrije plekken
Banenzwemmen  20:00 – 20:450 vrije plekken
Banenzwemmen  21:15 – 22:001 vrije plek

Aquasportief

Beschikbare plekken op dinsdag 22 juni 2021

Duurtraining  19:00 – 20:005 vrije plekken
Aquajoggen  19:05 – 20:051 vrije plek

Ouder & kind recreatief zwemmen

Beschikbare plekken op donderdag 24 juni 2021

Ouder & Kind Recreatief  11:00 – 11:4513 vrije plekken

Recreatief

Beschikbare plekken op woensdag 23 juni 2021

Recreatief 16+ met baan  12:00 – 12:4511 vrije plekken

Baby, Peuter, Kleuterzwemmen

Beschikbare plekken op woensdag 23 juni 2021

BPK recreatief  13:00 – 13:4515 vrije plekken